eBook רפואה על פי היהדות והקבלה/ שאול יודקביץ

$12.95

 רפואה על פי היהדות והקבלה
עקרונות בסיסיים להבנת תפיסת הסיבות לחולי והדרך לריפוי על פי התנ"ך, המשנה והתלמוד ועל פי ספר הזוהר וכתבי האר"י.
ספר דיגיטאלי להורדה מיידית.  eBook
לקריאה במחשב, טאבלט, סמארטפון ובאייפד.
145 עמודים
 
מאת שאול יודקביץ.

במסורת ישראל חבוייה חכמה אדירה ועתיקה של הבנת המחלה וריפוייה. ובעיקר, ניתן למצוא בחכמת הקבלה לימוד חשוב, ותשובות ברורות לשאלה של מה השורש והסוד של המחלות? מה ניתן לעשות כדי להימנע מלחלות? כיצד לעודד החלמה ספונטנית? כיצד לסייע בתהליכי הריפוי. בכל זאת ועוד, נעסוק בספר זה.

כמויות הידע, שניתן למצוא בספרות היהודית בכלל ובספרי הקבלה בפרט, היא אדירה. מטרתו של ספר זה היא לתת רקע בסיסי ולבנות מודעות לכך שבריאותו של האדם תלויה במידת השקעתו בהשכלתו ובתודעתו הרוחנית ולא רק בגורמים חיצוניים או גנטיים.

תוכן העניינים:
הקדמה  8
השורש הנסתר של כל המחלות  14
שלבים בהתפתחותה של מחלה  19
ההיסטוריה של החולי  21
עוד על עשבים ורפואות  24
צמח הקנאביס  25
האם מותר להשתמש ברופאים וברפואות?  26
היחס לחכמת הרפואה ולרופאים  27
האמונה ככח מרפא  36
פלצבו  36
הכח המרפא של האהבה  40
כח הריפוי שבאמונה  41
כח הריפוי שבתפילה  44
מצוות ביקור חולים – על פי האר"י  52
כוונת תיקון הנפש  56
השימוש בזוהר לריפוי  73
"שמע ישראל"- כלי לעבודה רוחנית  73
הריפוי שבשמחה  76
ההיסטוריה של הטיפול בצחוק - "האנטומיה של המחלה"  78
שמירת הגוף  84
תזונה וקבלה  85
התמכרויות  88
לימוד תורה  89
חשיבה חיובית ברפואה המודרנית  90
לימוד תורה וקבלה ככלי לחשיבה חיובית  90
חסד ונתינה  96
קהילה  102
אהבה והישרדות  104
הסביבה כגורם עיקרי בריפוי  105
תרפיה של התנהגות  109
א. שינוי שם  110
ב. שינוי מקום  113
ג. שינוי מעשה  116
כח הריפוי שבמים  121
המדע של המים – קשרי מימן  122
מסרים מהמים  125
קשרי מימן והתהוותן של מחלות  126
הכח המרפא שבמים – מעיינות ומקוואות מים  130
סגולות נוספות לרפואה  132
סוד הצלם  132
ברכת כהנים  133
מצוות הצדקה  139

Related products