מוסרי הזוהר - שני כרכים

$32.00

 אוסף נושאים מספר הזוהר העוסקים בענייני מוסר ואמונה, הנושאים מסודרים לפי סדר הא'- ב' ומתורגמים לעברית פשוטה.