סידור האר"י הקדוש לימות החול, שבת ומועדים / עריכה - משה רוזנברג

$44.50

כריכה קשה

מספר עמודים 1045

8.5" X 5.5"

 21.59 X 13.97  ס"מ

עם הסכמות של כמה מגדולי המקובלים של דורנו.

סידור האר״י הקדוש לימות החול, שבת ומועדים, באותיות אשוריות.
הסידור מבוסס אך ורק על הוראות כוונות והנהגות האר"י הקדוש.
הסידור הועתק וסודר ישירות מכתבי האריז"ל, ללא כל תוספות וביאורים, ומביא את מראה המקומות המדוייק בכל מקום.
הסידור מכיל בעיקרו את ג' תפילות היום, שחרית, מנחה וערבית, חול, שבת, ימים טובים.
התוספות לשבת, יו"ט, ר"ח, ימי בין המיצרים, והכונות לערב שבת, נצבעו בצבעים שונים.
מטרת הסידור המיוחד הזה היא לחזק נשמות ישראל הקדושים בדברי משמעות והסבר למילים,  ושיזכו להתלהבות בתפילה ובעבודת השי"ת, ולהתעוררות היראה והאהבה המאירים, לעשות נחת רוח לשוכן מרומים.
הסידור כולל את כל מנהגי האר״י האמיתיים והכוונות של כל הקידושים והסעודות של שבת ומועדים, מגילת אסתר, איכה, וכל קריאות התורה בכל המועדים וגם של גלויות.
הסידור כולל את כוונות ומנהגי האר״י הקדוש הנוהגים בברית מילה, פידיון הבן, חתונה, פטירה, לויה,  שבעה, שלושים, ואזכרה.