פרדס נסים על התורה/ הרב המקובל נסים פרץ

$25.00

הלימוד הנפלא של הרב נסים פרץ כהדרכה למחזור השנה - לימוד והדרכה רוחנית לפרשות השבוע, חגים והילולות, לימוד לימי השובבי"ם ועוד.

על פי הזוהר, האר"י הקדוש, וכתבי מקובלים רבים אחרים.