מזוזה עם כוונות האר"י והרש"ש Kabbalistic Mezuza

$150.00

The Mezuza is a parchment hand written with natural materials.

Our Mezuza is written by high quality scribes who study in a Kabbalistic Yeshiva and live by the customs of The Ari and The Rashash. Their meditations during the writing of the Mezuza bring the highest dimensions of purity and power of protection to your house or business place.

מזוזות אלו נכתבו על ידי סופרי סת"ם מהטובים בעולם, תלמידי ישיבת המקובלים בית-אל בבני ברק. 

המזוזות נכתבו עם כוונות האר"י והרש"ש ע"י אנשים יר"ש שלומדים וחיים את כוונות האר"י והרש"ש בכל תחום של חייהם.

מזוזה כזאת מביאה טוהר וכח של הגנה לבית או לעסק.