חומש מקראות גדולות - הבהיר עם הזוהר / 5 כרכים

$50.00

Sold Out

 חומש מקראות גדולות - הבהיר עם זוהר הנגלה

חומש מקראות גדולות עם פירושים מן הזוהר ועל פי גדולי הקבלה.

מאמרי הזוהר על הפסוקים בתורה מובאים ליד כל פסוק בתורה לפי סדר הפסוקים של החומש מתורגמים לעברית ומנוקדים.

,פירוש רש"י מנוקד, רמב"ן, אור החיים מנוקד

אונקלוס, יונתן בן עוזיאל, בעל הטורים, פירוש יונתן, שפתי חכמים.