חומש מקראות גדולות - המסודר עם הזוהר / 5 כרכים

$85.00

 חומש מקראות גדולות - המסודר עם זוהר הנגלה

חומש מקראות גדולות עם פירושים מן הזוהר ועל פי גדולי הקבלה.

מאמרי הזוהר על הפסוקים בתורה מובאים ליד כל פסוק בתורה לפי סדר .הפסוקים של החומש מתורגמים לעברית ומנוקדים

ניקוד מדוקדק ברש"י, ברמב"ן, באור החיים ובזוהר הקדוש

תרגום אונקלוס, תרגום יונתן בן עוזיאל, תרגום ירושלמי, פירוש יונתן, פירוש ירושלמי, תולדות אהרן, בעל הטורים, רש"י, שפתי חכמים, פתשגן , הכתובים, זהר הנגלה - מתורגם, רמב"ן, אורח החיים, תולדות אהרון, כלי יקר, ספורנו, חמש מגילות עם פרש"י, ואלו המעלות שבמהדורה זו:

אותיות מרובעות מעוצבות כמסורת, מאירות עיניים, במקרא ובכל המפרשים – לרבות רש"י, (כמו דפוס ראשון עיין בהקדמת המו"ל).

פיסוק מלא, ופיענוח ראשי תיבות, ברש"י , ברמב"ן, באור החיים ובזהר הקדוש.

ניקוד מדוקדק ברש"י באור החיים ובזהר הקדוש.

הדגת דיבור המתחיל בכל המפרשים. ראה זה חדש זהר הקדוש הנגלים מסודר לפי פסוקי המקרא, ומתורגם ללשון הקודש.