זוהר הסולם על המועדים, גדול, כריכה קשה

$18.00

 ספר הזוהר על המועדים עם פירוש הסולם

 מאמרים מלוקטים מכל הזוהר

הרב יהודה ליב הלוי אשלג