תלמוד עשר הספירות / כרך א' - הרב יהודה אשלג Talmud Eser HaSephirot

$23.00

 תלמוד עשר הספירות - הרב יהודה אשלג / כרך ראשון מתוך שבעה כרכים

 ששה עשר הכרכים (חלקים) של תלמוד עשר הספירות של הרב אשלג על עץ החיים של האריז"ל מכילים את המפתחות העיקריים להבנת העולם, בריותיו והתיקון שלו. לימוד זה הוא הלימוד המקיף ביותר של תורת הקבלה מרגע הצמצום ועד ימינו אלה. הדרך הטובה ביותר להבנת טבע העולם וטבע האדם.