סידור הרמח"ל - כוונות על פי הרמח"ל

$22.00

 סידור עם כוונות הרמח"ל לימות החול וראש חודש

אותיות כתב אשורית.

גודל: קטן

סידור התפילה לימות החול על פי קיצור הכוונות לרמח"ל ותלמידיו ובנוסף לו הכוונות הפנימיות של התפילה ע"פ ארימת ידי בצלותין. 
מצורף פירוש עצום באספקלריה המאירה על קטעים רבים מהתפילה מלוקט מכל כתבי הרמח"ל

 סידור עם כוונות הרמח"ל לשבת

אותיות כתב אשורית.

גודל: גדול