ספר מתן תורה / הרב יהודה אשלג

$10.00

 ספר מתן תורה  - הרב יהודה אשלג

אוסף מאמרי השקפה שפורסמו על ידי הרב אשלג בין השנים 1933 ל- 1953.

המאמרים המודפסים בספר פורסמו בציבור ברובם בתחילת שנות השלושים של המאה ה-20 וכללו את השקפת עולמו של הרב אשלג, בעל הסולם, על פתרון הבעיות החברתיות, המדיניות והכלכליות של המין האנושי. 

השקפתו של הרב אשלג על תורת הקבלה כדרך חיים שיש בכוחה להביא מזור לבעיות הרוחניות והלאומיות של עם ישראל ושל אומות העולם כולו מהווה מהפכה בתפיסת העולם של היהדות ובחייו של הקורא.