אוצרות הסולם / על התורה

$26.50

18 ס"מ / 24.5 ס"מ

ממשנת מרן רבי יהודה הלוי אשלג זצ"ל

אסופה מספרי, כתבי ואגרות בעל הסולם וספרי תלמידיו.

מאמרים נפלאים על סדר פרשיות השבוע וההפטרות שלוקטו ונערכו ביד אומן הרב שמואל הורביץ שליט"א

האסופה הנפלאה על פרשות השבוע ועל המועדים לפי משנת בעל הסולם נועדה גם לאותם שלא נכנסו עדיין לעומק חכמת הקבלה. 

אסופה זאת נועדה לפשט את תורתו של בעל הסולם לאלו המבקשים לטעום מתורתו ולהתקרב למעיינות חכמתו.