עבודת הקודש - סידור תפילה ומחזורי תפילה לחגים על פי כוונות האר"י והרש"ש למתחילים

$27.00

 עבודת הקודש - סידור תפילה ומחזורי תפילה לחגים

סידור תפילה נוסח האר"י - עדות המזרח וספרדים 

  בתוספת כוונות פשוטות ומנהגים בדרך הסוד והקבלה מהאריז"ל ומהרש"ש, בתוספת תפילות מרבי יוסף חיים, הבן איש חי ופירוש מתוק מדבש על כוונות האר"י.

מומלץ למתחילים להתפלל עם כוונות האריז"ל .