כתבי האר"י, 15 כרכים עם הגהות ומראי מקומות של הרב יהודה צבי ברנדוויין

$180.00

  עץ חיים א'-ג' כולל פירוש השמש, פירוש רחובות הנהר, נהר שלום של רבי שלום שרעבי. פירוש חסדי דוד, ספר יפה שעה של רבי שלמה כהן ועשרה פרקים על עץ חיים מהרמח"ל.

שער ההקדמות, ארבע מאות שקל כסף, שער מאמרי רשב"י וחז"ל, שער הפסוקים, שער המצוות, שער הכוונות א' וב', שער רוח הקודש ושער הגלגולים, ליקוטי תורה וטעמי המצוות, מבוא שערים, פרי עץ חיים א' וב', שער הליקוטים.