ספר יצירה / מהדורה מסורתית - אותיות מרובעות

$42.00

 ספר יצירה עם ביאור מסורתיים של:

רבי סעדיה גאון, הרמב"ן, הראב"ד, האר"י, הגאון מווילנה, רבי שבתאי דונולו ועוד.

ספר יצירה הוא העתיק שבספרי הקבלה. המסורת מייחסת את חיבורו לאברהם אבינו. לאורך הדורות הוא נקרא כספר פילוסופי, קבלי, מתמטי, מאגי, ואף כספר הדרכה לבריאה. פירושים רבים נכתבו לו, אך הוא עדיין נשאר סתום וחידתי.


Related products