ספר יצירה מבואר על ידי אריה קפלן

$45.00


ספר יצירה הוא העתיק שבספרי הקבלה. המסורת מייחסת את חיבורו לאברהם אבינו. לאורך הדורות הוא נקרא כספר פילוסופי, קבלי, מתמטי, מאגי, ואף כספר הדרכה לבריאה. פירושים רבים נכתבו לו, אך הוא עדיין נשאר סתום וחידתי. 

הרב אריה קפלן, מן הראשונים שבאנשי הרוח היהודים בארצות הברית שעסק בקשר שבין קבלה למדיטציה, מעניק לראשונה את הפירוש והביאור לספר יצירה באופן השווה לכל נפש. 

ביאורו של קפלן לספר יצירה מציג שלושה רבדים של קריאה: מאגי, תיאורטי ומעשי. כמומחה למדיטציה יהודית מציע קפלן לראות את ספר יצירה כמדריך לשהייה במצבי תודעה שונים ולמעבר ביניהם. בד בבד עם ביאור הטקסט הוא מציג את עקרונות הריכוז, ההתבוננות והפילוסופיה של ספר יצירה והופך את הטקסט הקדום הזה לנהיר ורלוונטי לקורא בן ימינו. 

ספר זה מציע את הפירוש השיטתי ביותר לספר יצירה, והוא מלווה בטבלאות ותרשימים מאירי עיניים.Related products